Velkommen til Relevio

En administrativ verktøykasse som hjelper deg i den daglige driften av legekontoret.
Få full kontroll på hverdagen, og behold ditt legekontors autonomi.

Alt er omsorgsfullt skrudd sammen – i samarbeid med leger og helsesekretærer.

Kanskje har vi noe du trenger?

Venterommet

Med en skjerm på venterommet er det mulig å informere, opplyse og underholde pasientene med informasjon som dere ønsker å dele. Tilpasset informasjon til pasientene kan redusere antall henvendelser til sekretærene, men også gi pasientene en bedre opplevelse på venterommet.

Med Relevios første verktøy kan dere sette opp deres egen venteromsskjerm, raskt og effektivt.

Nøkkelfunksjonalitet

  • Enkel redigering av innholdet som vises på skjermen
  • Bruk ferdiglagde maler eller lag ditt helt eget lysbilde ved å velge tekst, farger og bakgrunn
  • Mulighet for å vise bilder og videoer
  • Lett tilgang til kvalitetssikret innhold fra eksterne aktører som Norsk Helseinformatikk og Folkehelseinstituttet
  • Alle ansatte har redigeringstilgang
  • Venteromsskjermen er dessuten helt reklamefri, og dere har full kontroll over hva som vises

Lyst til å vite mer?

Ta kontakt, så setter vi opp et møte for å demonstrere verktøyet.

Eksempelskjermbilde av Venterommet

Pris per måned

299 inkl. mva.

Prøv Venterommet uforpliktende
og kostnadsfritt i 30 dager.

Plattformen

Venterommet er én av flere moduler som inngår i Relevio-plattformen.

Våre moduler

Start arbeidsdagen med å åpne Relevio. Her finner du en oversikt over hvem som er på jobb, hvem som er fraværende, og en oppslagstavle hva som er nytt siden sist.

I bemanningskalenderen kan du legge inn turnus, ferie, avspasering og andre typer fravær.

Legekontorets dokumenter og annen informasjon kan samles i en digital perm. Den er alltid tilgjengelig for de ansatte, og ikke minst både lett å bruke og lett å oppdatere.

Med oppgavetavlen har legekontoret full kontroll på alt som må gjøres. Organiser oppgavene etter tema og viktighet, legg inn frister og tildel oppgaver til de ansvarlige.

Noen oppgaver gjentas med faste mellomrom, både på ukentlig og årlig basis. Legg inn repeterende oppgaver i årshjulet, og de vil automatisk vises på oppgavetavlen når tiden er inne.

Relevio tilbyr også et kvalitetssikringssystem som møter Arbeidstilsynets krav. Det er fullintegrert i de øvrige funksjonene, og blir en naturlig del av legekontorets drift. Det vil inneholde mange moduler, blant annet prosedyrer.

Fremtidig funksjonalitet

Dette er bare starten. Sammen med våre kunder utforsker vi nye verktøy som skal lette hverdagen for legekontorene.

Om oss

Relevio er en gründerbedrift som ble startet av legene Finn Høivik og Tor Magne Johnsen i 2021. I samarbeid med leger og helsesekretærer utvikler Relevio et skybasert administrativt verktøy som har som mål å avlaste og lette hverdagen for leger, helsesekretærer og andre ansatte på norske legekontor.

Hvorfor gjør vi det

Helsevesenet er inne i en krevende tid. For legekontorene er konsekvensen at erfarne leger velger å forlate yrket og nye leger vegrer seg for å ta steget inn i faget. Lengre arbeidsdager og stadig mer komplekse arbeidsoppgaver, har blitt trukket frem som årsak til utfordringene. Avlastning for administrative oppgaver har blitt løftet opp som en viktig faktor for å bedre situasjonen.

Det er imidlertid ikke opplagt hvordan dette kan oppnås da det ikke finnes overordnede systemer for håndtering av administrative oppgaver på legekontorene, og de enkelte legekontor i stor grad definerer sine egne arbeidsmetoder. Men uavhengig av arbeidsmetoder er fellesnevneren uansett at gevinstene er store med å frigjøre tid brukt på administrativt arbeid til pasientrettet arbeid.

Vår visjon

En modulbasert plattform som kan samle og gi tilgang til bedriftens administrative oppgaver. Vårt mål er at dette skal gi legekontoret avlastning for administrative oppgaver, og mer tid til pasientrettet arbeid. Visjonen er at dette skal bidra til at det blir mer attraktivt å være næringsdrivende innen helsesektoren

Bilde av Finn og Tor Magne

Bli med på reisen

Vi ønsker et tett samarbeid med flere legekontor for å kunne utvikle verktøy som virkelig treffer deres behov, og som kan utgjøre en forskjell i deres hverdag.

Venterommet er bare starten. Flere verktøy er under utvikling, og dere har mulighet til å påvirke.

Vil du høre mer om Relevio?

Send en e-post til post@relevio.no, så hører du fra oss.

Samarbeidspartnere